Mēs esam pirmie Latvijā kas garantē 100% pakalpojumu stabilitāti un pieejamību. Gadījumā ja mēs pārkāpjam šo garantiju, mēs piedāvāsim klientiem taisnīgu kompensāciju pēc pieprasījuma. Kompensācijas apjoms ir 1.7% no attiecīģā klienta mēneša maksas (ieskaitot visas atlaides) par katru minūti ko mūsu pakalpojums nav pieejams, bet ne vairāk kā 100% no šīs maksas summāri visa mēneša garumā. Tas nozīmē, ka ja Jūsu mājaslapa nav pieejama ilgāk kā stundu, Jums netiks piestādīts hostinga rēķins par nākamo mēnesi. Kompensācijas pieprasījumi jāsūta uz info@serveriem.lv ne vēlāk kā 30 dienu laikā kopš incidenta.

Šai garantijai ir sekojoši izņēmumi (saīsinātais saraksts, pilnā versija ir pieejama lietošanas noteikumos): atgadījumi ārpus mūsu kontroles (citu personu vai dabas izraisīti negadījumi, ieskaitot force-majeure un DoS uzbrukumus), iepriekš ieplānotus darbus par kuriem klientiem tika paziņots izmantojot mūsu twitter kontu @serveriem_lv kā arī īslaicīgus pārrāvumus (ne ilgākus par 2 minūtēm).